मृत्युले तपाई हामीलाइ कहाँ ढुकेर बसेको हुन्छ थाहा हुदैन। त्यसैले महत्वपुर्ण कामहरु आजै गरौँ भलाइको काम आजै गरौँ। Rip लेखेर सेयर गरिदिनुहोला।

News

मृत्युले तपाई हामीलाइ कहाँ ढुकेर बसेको हुन्छ थाहा हुदैन।
त्यसैले महत्वपुर्ण कामहरु आजै गरौँ भलाइको काम आजै गरौँ।
Rip लेखेर सेयर गरिदिनुहोला।

मृत्युले तपाई हामीलाइ कहाँ ढुकेर बसेको हुन्छ थाहा हुदैन।
त्यसैले महत्वपुर्ण कामहरु आजै गरौँ भलाइको काम आजै गरौँ।
Rip लेखेर सेयर गरिदिनुहोला

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *