😭😭😭😭बस दुर्घटनामा दर्जनौको मृत्यु भएको छ कृपया मानबता छ भने देख्ने बित्तिकै माथी पेज लाइक गरि जन्चेतनाको लागि सक्दो सेयर गरिदिनुहोला देखेर पनि नदेखे जस्तो नगरिदिनुहोला #Rip

News

😭😭😭😭बस दुर्घटनामा दर्जनौको मृत्यु भएको छ कृपया मानबता छ भने देख्ने बित्तिकै माथी पेज लाइक गरि जन्चेतनाको लागि सक्दो सेयर गरिदिनुहोला देखेर पनि नदेखे जस्तो नगरिदिनुहोला #Rip

😭😭😭😭बस दुर्घटनामा दर्जनौको मृत्यु भएको छ कृपया मानबता छ भने देख्ने बित्तिकै माथी पेज लाइक गरि जन्चेतनाको लागि सक्दो सेयर गरिदिनुहोला देखेर पनि नदेखे जस्तो नगरिदिनुहोला #Rip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *