एउटै चितामा😭😭 साच्चिकै हजुरहरुको प्रेम उदाहरणिय बन्यो❤ हार्दिक श्रद्धाञ्जली 💐साचाे प्रेम गर्ने मानिसहरुलाई त्याे भगवानले पनि छुट्याउन सम्दैन ! #RIP

News

एउटै चितामा😭😭
साच्चिकै हजुरहरुको प्रेम उदाहरणिय बन्यो❤
हार्दिक श्रद्धाञ्जली 💐साचाे प्रेम गर्ने मानिसहरुलाई त्याे भगवानले पनि छुट्याउन सम्दैन !
#RIP

एउटै चितामा😭😭
साच्चिकै हजुरहरुको प्रेम उदाहरणिय बन्यो❤
हार्दिक श्रद्धाञ्जली 💐साचाे प्रेम गर्ने मानिसहरुलाई त्याे भगवानले पनि छुट्याउन सम्दैन !
#RIP

एउटै चितामा😭😭
साच्चिकै हजुरहरुको प्रेम उदाहरणिय बन्यो❤
हार्दिक श्रद्धाञ्जली 💐साचाे प्रेम गर्ने मानिसहरुलाई त्याे भगवानले पनि छुट्याउन सम्दैन !
#RIP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *