उहाँको आफन्त सम्म यो खबर पुर्याउन सक्दो यो पोस्टलाइ शेयर गरेर सहयोग गर्नुहोला।

News

जरुरी सूचना।।।
दु:खद खबर‼️
उहाँको आफन्त सम्म यो खबर पुर्याउन सक्दो यो पोस्टलाइ शेयर गरेर सहयोग गर्नुहोला।
#पहिचान नखुलेको पल्सर -१५० मा सवार एक युबा हलेसि तुवाचुङ न. पा. वडा न. १० कामिडाडा अर्खौलेमा टिप्पर सग ठोक्किएर दुर्घटना हुदा मृत्यु भएको छ र टिफर फरार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । सक्दो शेयर गर्नु होला‼️

जरुरी सूचना।।।
दु:खद खबर‼️
उहाँको आफन्त सम्म यो खबर पुर्याउन सक्दो यो पोस्टलाइ शेयर गरेर सहयोग गर्नुहोला।
#पहिचान नखुलेको पल्सर -१५० मा सवार एक युबा हलेसि तुवाचुङ न. पा. वडा न. १० कामिडाडा अर्खौलेमा टिप्पर सग ठोक्किएर दुर्घटना हुदा मृत्यु भएको छ र टिफर फरार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । सक्दो शेयर गर्नु होला‼️

जरुरी सूचना।।।
दु:खद खबर‼️
उहाँको आफन्त सम्म यो खबर पुर्याउन सक्दो यो पोस्टलाइ शेयर गरेर सहयोग गर्नुहोला।
#पहिचान नखुलेको पल्सर -१५० मा सवार एक युबा हलेसि तुवाचुङ न. पा. वडा न. १० कामिडाडा अर्खौलेमा टिप्पर सग ठोक्किएर दुर्घटना हुदा मृत्यु भएको छ र टिफर फरार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । सक्दो शेयर गर्नु होला‼️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *