के महिलाले पुरुषको वी र्य खाएको अवस्थामा ‘गर्भ’ रहन्छ ? यस्तो छ अध्यन !

News

एकदमै यो प्रश्न उरोचक छ। वी र्य नि’लेको भरमा ग र्भ त रहँदैन, तर मु’ख मै’थुनका पारखीले गु’दद्वा र मै थुन र यो नि मै थुन पनि गर्ने हुँदा यी सबै मै थुन एकै सेटिङमा हुन गएको खण्डमा ग र्भ रहन गयो भने भ्र म पैदा हुन सक्छ। वी र्य पनि*

अन्य खाद्यवस्तु जस्तै हो। यदि वी र्य पिएको वा नि’लेको खण्डमा घाँटी, खाद्य नली हुँदै पे’टमा पुग्दा त्यहाँ रहेको अम्लले यसलाई पनि पचाउने हुनाले निलेको वी र्यका कारण ग र्भ रहने सम्भावनै हुँदैन। तर पुरुष पा र्टनर कतिपय यौ नरो’गबाट*

सं क्रमित छ ।भने निलेको वी र्यमा रहेको धातुमेहका कीटाणु तथा क्लेमिडियाका कारण घाँटीको सं क्रमण हुनसक्छ। यसका साथै यदि महिला पार्टनरको मुखमा आलो घा उ छ भने एचआ ईभी सर्ने सम्भावना पनि प्रबल हुन्छ।वी र्यमा हुने*

विभिन्न शु क्रकी’ट पनि एक हो। सन्तान उत्पादन गर्न सक्षम हुनका लागि वी र्यमा निश्चित संख्यामा शु क्रकीटको संख्या हुनुपर्छ। यिनको बनावट र चाल पनि निश्चित हुन्छ। कतिपय मानिसले औँलामा रहेको वा टाँसि एको वी र्यका कारण*

औँलाले यो नि चलाएको खण्डमा ग र्भ रहन्छ कि भन्ने जिज्ञासा राखेको पनि पाइन्छ।वास्तविकता के हो भने यो निभित्र स्ख’लित वी र्यमा रहेको शु क्रकी’ट पाँच दिनसम्म बाँच्न सक्ने भएपनि बाह्य हावाको सम्प’र्कमा आएलगत्तै वी र्य सुक्न थाल्ने

हुनाले शु क्रकी’ट धेरै समयसम्म जीवित रहन सक्दैन। अतः वी र्ययुक्त औँलाका कारण ग र्भ रहने सम्भावना खासै हुँदैन। वी र्यमा करिब ८० प्रतिशत पानी र केही अंश प्रोटिन हुन्छ। यो प्रोटिनको स्रोत भएपनि वी र्य नि’लेकै भरमा प्रोटिन प्राप्त*

गर्न गाह्रो हुन्छ। किनकि प्रोटिन कै लागि वी र्य से वन गर्ने हो भने यसको मात्रा धेरै हुनुपर्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *