😭दैव तेरो नि कस्तो लिला जस्लाई सलाईको काटि कोर्न आउदैन, उसैले दागवत्ती दिनुपर्ने 😭😭 मनमा अलिकति दयामाया भए #Rip लेखेर माथि पेज लाइक गरी शेयर गर्नुहोला 😭😭💐💐

News

😭दैव तेरो नि कस्तो लिला जस्लाई सलाईको काटि कोर्न आउदैन, उसैले दागवत्ती दिनुपर्ने 😭😭 मनमा अलिकति दयामाया भए #Rip लेखेर माथि पेज लाइक गरी शेयर गर्नुहोला 😭😭💐💐

😭दैव तेरो नि कस्तो लिला जस्लाई सलाईको काटि कोर्न आउदैन, उसैले दागवत्ती दिनुपर्ने 😭😭 मनमा अलिकति दयामाया भए #Rip लेखेर माथि पेज लाइक गरी शेयर गर्नुहोला 😭😭💐💐

😭दैव तेरो नि कस्तो लिला जस्लाई सलाईको काटि कोर्न आउदैन, उसैले दागवत्ती दिनुपर्ने 😭😭 मनमा अलिकति दयामाया भए #Rip लेखेर माथि पेज लाइक गरी शेयर गर्नुहोला 😭😭💐💐

😭दैव तेरो नि कस्तो लिला जस्लाई सलाईको काटि कोर्न आउदैन, उसैले दागवत्ती दिनुपर्ने 😭😭 मनमा अलिकति दयामाया भए #Rip लेखेर माथि पेज लाइक गरी शेयर गर्नुहोला 😭😭💐💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *