कठै किसानको जिन्दगी खेतमा पानी सिचाई गर्ने बेला करेन्ट लागेर मृत्यु, फोटो छोई रिप लेख्नुहोला !

News

कठै किसानको जिन्दगी खेतमा पानी सिचाई गर्ने बेला करेन्ट लागेर मृत्यु, फोटो छोई रिप लेख्नुहोला ।

कठै किसानको जिन्दगी बारा जिल्लामा खेतमा पानी सिचाई गर्ने बेला करेन्ट लागेर मृत्यु ,

मनमा अलिकति दयामाया आत्मा शान्तिको लागि #Rip लेखेर माथि पेज लाइक गरी शेयर गर्नुहोला। तपाईंको आत्माले शान्ति पाओस् !

कठै किसानको जिन्दगी खेतमा पानी सिचाई गर्ने बेला करेन्ट लागेर मृत्यु, फोटो छोई रिप लेख्नुहोला !

कठै किसानको जिन्दगी खेतमा पानी सिचाई गर्ने बेला करेन्ट लागेर मृत्यु, फोटो छोई रिप लेख्नुहोला ।

कठै किसानको जिन्दगी बारा जिल्लामा खेतमा पानी सिचाई गर्ने बेला करेन्ट लागेर मृत्यु ,

मनमा अलिकति दयामाया आत्मा शान्तिको लागि #Rip लेखेर माथि पेज लाइक गरी शेयर गर्नुहोला। तपाईंको आत्माले शान्ति पाओस् !

कठै किसानको जिन्दगी खेतमा पानी सिचाई गर्ने बेला करेन्ट लागेर मृत्यु, फोटो छोई रिप लेख्नुहोला !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *